Ο Όμηρος του Ιωάννη Γενναδίου.

Η έκθεση προσπαθεί να ανασυστήσει το ομηρικό σύμπαν μέσα από τη συλλεκτική οπτική του Ιωάννη Γενναδίου, ο οποίος συγκέντρωσε 700 σημαντικές ομηρικές εκδόσεις. 

Σπάνιες ομηρικές εκδόσεις ζωντανεύουν τις διαδρομές και μετουσιώσεις της πρώτης ομηρικής επικής ύλης στο χώρο και το χρόνο: από την πρώτη έκδοση της Ιλιάδας και της Οδύσσειας του Δημητρίου Χαλκοκονδύλη το 1488 στη Φλωρεντία, στην πρώτη παράφραση της Ιλιάδας στα νέα ελληνικά από τον Νικόλαο Λουκάνη (Βενετία, 1526), στις μεταφράσεις των ομηρικών επών σε λατινικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά και, τέλος, στη διασπορά του κειμένου -πρωτότυπου, μεταφρασμένου ή παραφρασμένου- στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Εκδόσεις του ομηρικού έπους συναντώνται μαγικά με εικονογραφήσεις του John Flaxman ή αναδεικνύουν προσωπικές ιδιόρρυθμες συνθέσεις κείμενου και εικόνας από τον ίδιο τον ιδρυτή της Βιβλιοθήκης Ιωάννη Γεννάδιο.

Τα 39 εκθέματα χωρίζονται σε τέσσερεις ενότητες. Ομηρικά έπη και τυπογραφία: αρχές και διασπορά, Μεταφράσεις και παραφράσεις, Ομηρικά έπη: μελέτη, σχόλια και διδασκαλία και Εικονογραφήσεις ομηρικών εκδόσεων.

Gennadius Library catalog. Greek classics, Part I & III.  London, 1922-1924.

Η έκθεση παρουσιάζει ένα μικρό αλλά ιδιαίτερης σημασίας μέρος της συλλογής του Ιωάννη Γενναδίου και έχει στηθεί σύμφωνα με τη ταξινόμηση του προσωπικού του καταλόγου Έλληνες κλασσικοί που περιλαμβάνει 6000 εκδόσεις εκ των οποίων οι 700 είναι ομηρικές.